Ett ledarskap som skapar hållbara resultat och hållbara människor

VÅR VISION - DET EMPATISKA LEDARSKAPET

En långsiktig och ständigt pågående strävan mot ett företag baserat på följande tro och karaktär

Tänk om det finns ett sätt att både nå bättre lönsamhet och skapa arbetsplatser där människor trivs, upplever tillit och känner sig trygga som sig själva? Där medarbetarnas motivation kan höjas genom ökad delaktighet och att deras individuella resurser tas tillvara på ett smartare sätt? Det finns ett sådant sätt, och det heter Det empatiska ledarskapet. Metoden har utvecklats av Gerhard Bley som idag är VD på Kavli och har en lång och bred ledarskapserfarenhet från olika företag.

             Sedan industrialiseringens början har det mekaniska ledarskapet varit praxis, inspirerat av Taylorismens grundvalar. Det går ut på att mäta, sätta mål och rationalisera hur ett företag drivs. Det är på papperet ett helt rimligt sätt att leda ett företag, men det missar en viktig sak: företag och arbetsplatser utgörs av människor. Det empatiska ledarskapet har just det som utgångspunkt: att lära känna människorna som driver och är företaget eller organisationen, och att inse och acceptera att vi alla är just människor med enorm kapacitet – och med svagheter.

De viktigaste verktygen i det empatiska ledarskapet är självinsikt, empati, öppenhet, kommunikation och reflektion. Målet är hållbara resultat och medarbetare som är delaktiga och trygga på jobbet, trivs med varandra och sig själva – och upplever riktig balans i livet. Metoden tar avstamp i ledningsgruppen eftersom hållbar förändring måste börja uppifrån. Det empatiska ledarskapet ska inte misstas för en enkelt implementerad produkt, det är ingen quick fix utan ska ses som en långsiktig vision för företaget.

Vad är Balanced lifecard?

Inom näringslivet är balanced scorecard en etablerad term. Det är ett enkelt sätt att med fasta kriterier bedöma hur väl ett företag fungerar. Gerhard Bley har inom det empatiska ledarskapet lanserat den kompletterande termen och modellen balanced lifecard för att bedöma hur väl en människas livssituation fungerar. Nyckeln är att jobbet inte tillåts överskugga övriga delar av livet, som fritid och familj/vänner. Alla är viktiga och det måste finnas en balans för att helheten ska fungera.

LYSSNA TILL GERHARD

Vad är ett empatiskt ledarskap?

Gerhard Bley har definierat fyra viktiga värderingsord för ledare som vill arbeta med det empatiska ledarskapet

Äkta

Att vara ärlig och öppen med sina styrkor och svagheter.

Medveten

Att förstå sig själv och hur man påverkar och påverkas av människorna runt sig. Att använda dessa insikter i bemötandet av sina kollegor.

Närvarande

Att vara engagerad och bygga goda relationer med sina kollegor. Att lyssna och bry sig om andras åsikter och förslag.

Balans

Att genom tydliga prioriteringar för sig själv och tillsammans med sina kollegor skapa balans mellan arbete och fritid, samt tid för reflektion

På Kavli har Gerhard omsatt sina teorier kring det empatiska ledarskapet i praktiken, och resultaten talar för sig själva

  • Medarbetarna har blivit mer nöjda med sin arbetssituation. Kavli är idag certifierade som ett ”Great Place to Work”, en internationell certifieringsstandard som mäter organisationers tillstånd. Att utses till ett ”Great Place to Work” innebär att Kavli svarar mot högt ställda krav på medarbetarnas trivsel och tillit, och uppnår goda resultat i medarbetarundersökningar.

  • Kavlis omsättning har ökat med över 150% de senaste 10 åren. Under samma period har även lönsamheten förbättrats.

           En vanlig missuppfattning när jag berättar om det empatiska ledarskapet är att det skulle vara ett kravlöst sätt att driva ett företag. Det är det absolut inte. Skillnaden är att kraven som ställs är mänskliga, individuella och rimliga efter varje medarbetares – och hela arbetslagets – förutsättningar. Människor jobbar helt enkelt bättre när de blir sedda och känner tillit, empati och värme.

I sin bok Instinkt eller insikt berättar Gerhard Bley mer om det empatiska ledarskapet och hur det gick när han implementerade det på Kavli.

Instikt eller insikt - Gerhard Bley - Det Empatiska Ledarskapet

Nyfiken på en föreläsning?