top of page
Gerhard Bley - Det Empatiska Ledarskapet

Det empatiska ledarskapet 

Hållbara resultat och hållbara medarbetare

Om
Gerhard Bley - Det Empatiska Ledarskapet

Gerhard Bley har sedan 1990-talet haft höga positioner inom näringslivet

Som VD för Kavli lanserade Gerhard sin nya ledarskapsmetod Det empatiska ledarskapet. Resultaten är slående. Gerhard Bley är civilekonom från Stockholms universitet och har också en utbildning från University of Arizona i USA. Efter studierna gjorde han snabbt karriär med allt tyngre positioner på företag som Arla, Arvid Nordqvist och Tempur. Vid mitten av 1990-talet hamnade han i en djup livskris och inledde en lång period av ifrågasättande. Gerhard tog hjälp med professionell coachning av flera ledande terapeuter inom framförallt Gestaltterapin. Ur detta arbete föddes så småningom hans ledarskapsmetod: Det empatiska ledarskapet. I metoden vävde Gerhard Bley samman sin egen personliga utveckling med sin långa erfarenhet från näringslivet.

BÖCKER

I den nya boken avslöjas hemligheten bakom det empatiska ledarskapet och hur man faktiskt får detta ban- brytande synsätt att fungera i en organisation. Många talar varmt om ett mer mänskligt ledarskap, men få, eller nästan inga, företag eller ledare har uthålligheten eller förmågan. På Kavli visade vi dock att det fungerar och boken avslöjar hur ett empatiskt ledarskap kunde leda till en unik metamorfos av företaget, kulturen och framförallt resultaten.

Det empatiska ledarskapet
Boken

Läs min bok "Instinkt eller insikt" om det jag redan 2012 lanserade som det empatiska ledarskapet. Idag är det en modell som följs av många. I boken får du en personlig berättelse om min egen ledarskapsutveckling och hur det principerna före hur ett empatiskt ledarskap kan byggas.

Instikt eller insikt - Gerhard Bley - Det Empatiska Ledarskapet

FÖRELÄSNINGAR OCH SEMINARIER

Få hjälp med att införa ett empatiskt ledarskap i organisationen.

Föreläsningar

FÖRELÄSARE

Gerhard Bley är en flitigt anlitad föreläsare vid konferenser, utbildningar och seminarier.

COACH

Gerhard Bley erbjuder även ledningsgrupper, eller andra grupper, hjälp med att införa ett empatiskt ledarskap i organisationen.

MENTOR

Gerhard Bley är gärna mentor till yngre människor inom näringsliv och organisationer.

LYSSNA TILL GERHARD

Välkommen till det empatiska ledarskapet

Gerhard Bley - Det Empatiska Ledarskapet
bottom of page