top of page

Det empatiska ledarskapet

RESULTAT GENOM EMPATISKT LEDARSKAP

Min förhoppning är att boken också ska kunna hjälpa människor i allmänhet, och ledare i synnerhet, att känna harmoni och tillfredsställelse med sina liv.

- Gerhard Bley

Det empatiska ledarskapet

I den nya boken avslöjas hemligheten bakom det empatiska ledarskapet och hur man faktiskt får detta ban- brytande synsätt att fungera i en organisation. Många talar varmt om ett mer mänskligt ledarskap, men få, eller nästan inga, företag eller ledare har uthålligheten eller förmågan.

Köp boken
Gerhard Bley - Det empatiska ledarskapet
bottom of page